صورت وضعیت نویسی

صورت وضعیت نویسی
3/5 - (1 امتیاز)

پیمانکاران برای دریافت وجوه مالی خود به صورت ماهانه اقدام به نوشتن صورت وضعیت می کنند و کارکرد خود را در فرم هایی خاص درج، و از این طریق به تیم کارفرما شامل مدیریت طرح نظارت و کارفرما اعلام می دارند.
دستگاه نظارت پس از دریافت این صورت وضعیت آن را بررسی و طی 10 روز آن را به کارفرما واگذار میکند و کارفرما نیز پس از 10 روز بررسی آن و خط زدن آیتم هایی که مورد قبولش نیست آن را به بخش مالی ابلاغ و این دستگاه نیز پس از 5 روز و کسر کسورات قانونی شامل بیمه و مالیات و … میزان کارکرد پیمانکار را به ایشان پرداخت می کنند .

صورت وضعیت مالی

صورت وضعیت را می توان یک فاکتور با اقلام بسیار زیاد و ضرایب مختلف نامید که فروشنده تهیه و خریدار بابت خدمات و کالاهای تحویلی برای مشتری صادر و مشتری آن را پرداخت می کند.
در صورت وضعیت های کارکرد در واقع کافرما هزینه خدمات پیمانکار را پرداخت می کند. اما باید بر سر انجام این کار به توافق برسند پس پیمانکار صورت وضعیت کارهای خود را تهیه و کافرما بعد از تایید هزینه آن را پرداخت می کند.
کارفرما برای نظارت بهتر بر روند کار ناظری را به صورت مقیم در محل پروژه استخدام می کند تا کارکرد پیمانکاران را بررسی کند و بر سر میزان کارکرد پیمانکار به توافق برسد.
صورت وضعیت های پیمانکار برای راحت تر شدن محاسبات و دریافت وجوه به صورت ماهانه تهیه و از کارفرما درخواست می شود. کارفرما ظرف مدت 25 روز می بایست این مبلغ را به حساب کارکرد پیمانکار واریز نماید. اگر پرداخت این مبلغ به حساب پیمانکار با تاخیر صورت پذیرد منجر به افزایش مدت پروژه می شود و کار با تاخیر انجام می شود که این تاخیر از قصور کارفرما می باشد. در بخش تاخیرات پروژه به انواع دلایل تاخیرات و نحوه دعوی آن از کارفرما خواهیم پرداخت و می گوییم که تاخیرات پروژه چیست؟ و تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات به چه صورت انجام می شود.

صورت وضعیت پروژه

در مطلب طرح های عمرانی چیست؟ با مفهوم پروژه و نحوه ارائه پروژه به پیمانکاران آشنا شدیم. در این قسمت می خواهیم بدانیم پیمانکارانی که عملیات هرکدام از پروژه ها را به عهده می گیرند چطور توانند پروژه را پیش ببرند و آن را به سر منزل مقصود برسانند!
یک پروژه با توجه به ماهیت آن به صورت مناقصه ای یا ترک مناقصه به پیمانکاران اعطا می شود.
پیمانکاران پس از دریافت مبلغ پیش پرداخت شروع به تجهیزکارگاه می کنند و سپس عملیات به انجام رساندن پروژه را آغاز می کنند.
با توجه به نوع قرارداد اعطا پروژه پیمانکاران به شیوه های مختلف مبلغ خود را از کارفرما دریافت می کنند.
در بخش قرارداد پیمانکاری چیست؟ به انواع قراردادهایی که بین کارفرما و پیمانکار می باشد پرداخته ایم.
در اینجا به نحوه پرداخت هزینه پیمانکار به کارفرما در هر یک از حالات قراردادهای پیمانکاری می پردازیم.
صورت وضعیت قرارداد های سرجمع
قرارداد به صورت موافقت نامه مدیریت
قرارداد انجام کارهای ساختمانی توسط کارفرما (امانی)
قرارداد بر اساس برنامه ریزی پیشرفت کار
قرارداد متر مربع زیر بنا
صورت وضعیت فهرست بهایی

 

اگر پیمانکار صورت وضعیت را در موعد مقرر تهیه نکند

اگر پیمانکار صورت وضعیت را در موعد مقرر حاضر نکرده باشد مشاور خود مبادرت به تهیه صورت وضعیت می کند و هزینه های مربوط به تهیه صورت وضعیت را از حساب پیمانکار کسر می کند. این هزینه معمولا به نحوی است که پیمانکار متضرر می شود و همچنین ممکن است قسمت هایی از کار از دید مشاور دور بماند و در صورت وضعیت آورده نشود پس به نفع پیمانکار است که خود مبادرت به این کار کند و در پایان هر ماه صورت کارهای انجام شده را تهیه و به مشاور و کارفرما ارائه دهد.

نحوه تهیه صورت وضعیت :

صورت وضعیت پیمانکار با توجه به نوع قرارداد که فهرست بهایی باشد یا نباشد شامل دو قسمت اصلی می باشد. قسمت اول کاری که پیمانکار انجام داده است و دوم هزینه های هر کار.
صورت وضعیت ها به این صورت تهیه می شود که کارهای انجام شده متره می شود و به صورت ریز متره در جدول هایی مشخص به دست می آید سپس آیتم های مشترک این متره ها در قسمت خلاصه متره با یکدیگر جمع می شود و مجموع هر کدام از آیتم های انجام شده پیمانکار به دست می آید. پس از آن برای هر کدام از آیتم های خلاصه متره در قسمت مالی قیمت گذاری انجام می شود و هزینه کل کار محاسبه می شود.
در تهیه صورت وضعیت هایی که از قرارداد های فهرست بهایی به دست می آید رشته های مختلفی از فهرست بها وجود دارد که پیمانکاران بر اساس آن صورت وضعیت را تهیه می کنند. اگر کار انجام شده شامل فصل های مختلف فهرست بها باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *