متره و ریشه آن در ادبیات

متره چیست؟
Rate this post

در این مقاله میخواهیم به ریشه کلمه متره و کاربرد آن بپردازیم و ببینیم در گذشته این نام به چه عنوان کاری اتلاق شد و مترورهای قدیم را به چه اندازه محترم می شمرند. ما برای این کار و بازشناسی این نام به باید به مفهوم اندازه و اندازه گیری و کلمه مهندس و هندسه می پردازیم.

ابتدا باید گفت که متره به عمل متر کردن گفته می شود و مترور به کسی که اندازه گیری را بر عهده دارد گفته می شود اما به کسی که اندازه گیری و محاسبه سازه و یا ساختمانی را بر عهده دارد و مقدار عددی مصالح مصرف شده در آن را به دست می آورد و عدد ریالی آن را به دست می آورد گفته می شود.

در کتاب متره و براورد آقای حقایقی که در مورد متره و براورد بود کار متره را به دو عنوان ذکر کرده است.

1- “کسی که مصالح و حجم کاری پروژه ای که قرار است ساخته شود اندازه گیری کند”

2- ” کسی که اجزا و مصالح ساختمان ساخته شده ای را محاسبه می کند”

در اینجا با دو مساله اندازه گیری و محاسبه روبرو هستیم و با ساختمان ساخته نشده و ساختمان ساخته شده.

برای رسیدن به مفهوم متره در ریشه این دو کلمه دقیق شدیم و در زیر به این مفهوم خواهیم پرداخت.

مفهوم اندازه گیری و محاسبه

قبل از اینکه ادامه مطلب را بخوانید به موضوعی که می گویم فکر کنید. به نظر شما محاسبه پیش بینی کننده مصالح و قیمت ساختمان است یا اندازه گیری؟

در اولین برخورد با این واژه به نظر می آید که محاسبه از حساب و عملیات ریاضی می آید و با محاسبه بر روی کاغذ می توان بدون داشتن سازه ای برای پیش بینی مصالح و قیمت می توان این براورد را انجام داد و اندازه گیری به متر کردن و اندازه گرفتن سازه ای اطلاق می شود که موجود باشد و بتوان آن را درجا اندازه گیری کرد.

در تعریف اندازه گیری اینطور آمده است : مقیاس کردن وزن یا طول و عرض و عمق و معنی دوم آن قیاس کردن و حدس زدن

و در تعریف محاسبه اینطور آمده است : حساب کننده و مرتب کننده حساب. حساب کردن، شمار کردن

 

همانطور که مشاهده می شود در تعریف اندازه گیری پیش بینی و حدس زدن آمده است و  در محاسبه تعیین دقیق و حساب

اندازه از لغت پهلوی هِندِز آمده استپس ریشه آن از زبان قدیمی و باستانی ایران است و معرب آن هِندِزه است که در گذر زمان و با آمدن به زبان فارسی به هندسه تغییر یافته است.

آیا می دانید ریشه کلمه مهندس چیست و در واقع به چه معنی است؟

محاسبه معرب شده کلمه حساب است و به عمل حساب کردن گفته می شود و از جایی می آید که کاری از پیش ساخته شده و انجام پذیرفته را بخواهیم حساب کنیم و حساب کتاب چیزی را که حاضر است را انجام دهیم.

به نظر شما متره و براورد جسابداری علم عمران است؟

با توجه به مطالب بیان شده کسی که اندازه گیری را می شناسد می تواند از روی نقشه ها پیش بینی اندازه یک سازه یا ساختمان ساخته نشده را انجام دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *