دستورالعمل نحوه ارايه تجزيه‌بها همراه با پيشنهاد قيمت توسط پيمانكاران

بخشنامه نحوه ارايه تجزيه‌بها آخرین بخشنامه مربوط به نحوه ارائه تجزیه بها سازمان برنامه بودجه به شماره بخشنامه 96/1232579 و در مورخ 1396/03/31 منتشر شده است را میتوانید از اینجا دانلود نمایید. این بخشنامه دستورالعملی است برای پیمانکاران تا توسط فرم های منتشر شده در آن و دستورالعمل ذکر شده در آن بتوانند بهای خود […]