دستورالعمل نحوه ارايه تجزيه‌بها همراه با پيشنهاد قيمت توسط پيمانكاران

بخشنامه نحوه ارايه تجزيه‌بها

آخرین بخشنامه مربوط به نحوه ارائه تجزیه بها سازمان برنامه بودجه به شماره بخشنامه 96/1232579 و در مورخ 1396/03/31 منتشر شده است را میتوانید از اینجا دانلود نمایید.

این بخشنامه دستورالعملی است برای پیمانکاران تا توسط فرم های منتشر شده در آن و دستورالعمل ذکر شده در آن بتوانند بهای خود را به کارفرما جهت تایید ارسال کنند. مشاور و کارفرما با توجه به بخش‌بندی‌های مشخص موجود در این دستورالعمل می‌تواند به صورت ساده‌تر و مشخص هرکدام از قیمت ها را بررسی و تایید نماید.

این دستورالعمل به سهولت در ارائه و بررسی و تایید آنالیز قیمت کمک می‌کند.

دانلود

 

برای دانلود اکسل آنالیز بهای سال 1400 می توانید به این صفحه بروید

این نوشته در ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.