فهرست بهای راه ، راه آهن و باند فرودگاه سال 1401

    تومان30,000

    قیمت اصلی این فایل 45 هزار تومان می باشد به دلیل کمتر مورد پسند بودن این فایل نسبت به فهارس بهای بیشتر مرتبط با رشته های ساختمانی اما به مدت محدودی برای رفاه حال شما عزیزان قیمت آن 30 هزار تومان قرارداده شده است.