بایگانی برچسب: صورت وضعیت

صورت وضعیت نویسی

صورت وضعیت نویسی

پیمانکاران برای دریافت وجوه مالی خود به صورت ماهانه اقدام به نوشتن صورت وضعیت می کنند و کارکرد خود را در فرم هایی خاص درج، و از این طریق به تیم کارفرما شامل مدیریت طرح نظارت و کارفرما اعلام می دارند. دستگاه نظارت پس از دریافت این صورت وضعیت آن را بررسی و طی 10 […]