بایگانی برچسب: قانون برنامه و بودجه

پروژه عمرانی

پروژه عمرانی

در این مطلب ابتدا به تعریفی از پروژه می پردازیم و طرح های عمرانی کشور و بودجه عمرانی را تعریف می کنیم سپس می خواهیم به اجزا یک پروژه عمرانی و تقسیم بندی های آن به پردازیم. برای توضیح در مورد این قسمت به بندهایی از قانون برنامه و بودجه کشور اشاره می کنیم که […]