بایگانی برچسب: متره و برآورد

متره و برآورد چیست؟ و کاربرد آن در احداث یک سازه چیست؟

آموزش متره براورد

مدیر متره

متره و براورد چیست؟ متره و براورد یک علم است اما علمی جدید نیست در آینده نه چندان دور با پیشرفت تکنولوژی و بزرگتر شدن حجم پروژه ها و اختصاص سرمایه های کلان به آنها از نیازهای اصلی یک پروژه مدیریت مالی آن است و می بایست به صورت دقیق به آن پرداخته شود یکی […]

متره و ریشه آن در ادبیات

متره چیست؟

در این مقاله میخواهیم به ریشه کلمه متره و کاربرد آن بپردازیم و ببینیم در گذشته این نام به چه عنوان کاری اتلاق شد و مترورهای قدیم را به چه اندازه محترم می شمرند. ما برای این کار و بازشناسی این نام به باید به مفهوم اندازه و اندازه گیری و کلمه مهندس و هندسه […]

متره به عنوان یک جز از کل

متره و برآورد

حتما برای شما هم به عنوان یک مترور پیش آمده که به دنبال ارزش و قدر کار خود باشید و بخواهید این را به اطرافیانتان بگویید. ما در مجموعه ای از مقالات می خواهیم این را ابتدا به خود و بعد به اطرافیانمان نشان دهیم. رشته متره و برآورد در دانشگاه به میزان کمی به […]